Johanna Antila

Puheterapeuttisi Oy

Tietoa puheterapiasta

Puheterapia on iloista ja leikkisää, vuorovaikutusta ja onnistumisia!

Puheterapeuttisi on Vaasan seudulla toimiva lasten ja nuorten kuntoutukseen suuntautunut puheterapeutti. Puheterapeuttisi on kielen ja puheen sekä äänen ja syömisen arvioinnin ja kuntoutuksen ammattilainen.

Puheterapiaan voi hakeutua suoralla yhteydenotolla Kelan, keskussairaalan, vakuutusyhtiöiden, kunnan maksusitoumuksella tai itse maksavana henkilönä. Puheterapeuttisi toiminta-ajatuksena on kuntouttava arki eli puheterapia toteutuu yksilöterapiana mahdollisimman lähellä kuntoutujan omaa arkea (esimerkiksi kotona, päiväkodissa ja/tai koulussa) intensiivisessä yhteistyössä kuntoutujan lähiympäristön kanssa. Puheterapeuttisi tarjoaa kuntoutujaläheisen yhtäjaksoisen ja joustavan terapiasuhteen niin lyhyt- kuin pitkäkestoisissakin terapiasuhteissa. Tavoitteena on turvallinen ja antoisa terapiatilanne yhdessä kuntoutujan ja lähiympäristön kanssa.

Puheterapeuttisi tekee yhteistyötä KELA:n läntisen ja keskisen vakuutuspiirin kanssa.

Palvelut

Puheterapeuttisi tarjoaa suomenkielisiä puheterapiapalveluita Kelan, keskussairaalan, vakuutusyhtiön tai kunnan maksusitoumuksella. Puheterapiaan voi hakeutua myös itse maksavana asiakkaana.

Arviointi

Puheterapeuttinen arvio määritellään yksilöllisesti tarpeen mukaan. Arviointi sisältää alkuhaastattelun, havainnoinnin, testauksen, lausunnon ja jatkosuositukset sekä loppukeskustelun. Käyntejä 3-5.

Kuntoutus

Puheterapeuttisen kuntoutuksen toteutus kuntoutussuunnitelman ja maksusitoumuksen mukaisesti tai ennalta sovitun yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Ohjaus

Ohjauskäynnit (vanhemmat, lähiympäristö, päiväkoti/koulu jne.) yksilöllisesti sovittuna tarpeen mukaan tai kuntoutussuunnitelman ja maksusitoumuksen mukaisesti. Tarvittaessa ohjaus sisältää materiaalia.

Kelan etuudet

Seuraavista linkeistä löytyy lisätietoja Kelan etuuksista: kotoutus, matkakorvaukset, vammaistuet
Seuraavista linkeistä löytyy lisätietoja: palvelunumerot, palvelupisteen haku
Hyödyllisiä linkkejä: Papunet, Aivoliitto, Kuuloliitto, Kehitysvammaliitto.fi, Puheterapeuttiliitto, Viittomapedia, Änkytys, nmi

Minusta

Puheterapeuttisi toiminimi on perustettu 2007 Espoossa. Vaasaan toiminta siirtyi syksyllä 2011. Puheterapeuttisi tavoitteena on laadukas ja kehittyvä terapiatyö, johon sisältyy pitkäjänteinen työskentely asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koulutus: Filosofian maisteri, puheterapeutti

Työkokemus: Olen työskennellyt keskussairaalassa, kunnallisessa puheterapiapalveluissa sekä ammatinharjoittajana moniammatillisessa työyhteisössä yhdessä puhe-, fysio-, toiminta-, musiikkiterapeuttien kanssa. Minulla on kokemusta lasten ja nuorten kielen ja puheen kehityksen arvioinnista ja lyhyt- ja pitkäkestoisesta kuntoutuksesta. Lisäksi minulla on kokemusta erityisesti kuulovammaisten ja sisäkorvaistute lasten sekä kielenkehityksen erityisvaikeuksien, syömisen, puhemotoristen taitojen ja kielenkäyttötaitojen kuntoutuksesta.

Erityisosaaminen: Minulla on työkokemuksen sekä koulutuksen kautta hankittua erityisosaamista mm. viitotusta puheesta (A-taso), vinkkipuheesta sekä tukiviittomien ja kuvien käytöstä.

Erityisosaamistani kehitän monipuolisella ja säännöllisellä ammattitaitoani syventävällä kouluttautumisella.

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti. Terapiakielenä suomi.

Täydennyskoulutus

23/11/2019
FaceFormer

23.11.2019 1pv | Oulu

10/05/2019
Havainnoidaan lisää

10.05.2019 1pv | Oulu

22/02/2019
Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe

22.02.2019 1pv | Oulu

13/09/2018
Picture Exchange Communications System -Level 2

13.09 – 14.09.2018 2pv | CPD, Sjoki

23/08/2018
Tavoitteellinen kuntoutuminen (GAS)

23.08 – 26.10.2018 3op | Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Sjoki

14/08/2018
Sequential Oral Sensory (S.O.S) Approach to Feeding

14.08 – 17.08.2018 4pv | Helsinki
When Children Wont eat: Picky Eaters versus Problem Feeders, Lasten neurologisen kuntoutuksen yhdistys

10/04/2018
It takes two to talk

10.04 – 13.04.2018 4pv | HANEN, Sjoki

26/03/2018
Picture Exchange Communication System -Level 1

26.03 – 27.03.2018 2pv | CPD,  Sjoki

06/02/2018
Selective Mutism

2pv | E-P:n kesäyliopisto, Sjoki

26/01/2018
Auditory Verbal Therapy

26.01 – 27.01.2018 2pv | Outloud, Tampere

22/11/2017
Puheen ymmärtämisen kuntoutus

1pv | Hki

21/04/2017
PROMPT

21.04 – 23.04.2017 3pv | Hki

10/03/2017
Apusanamenetelmä

1pv | Tampere

17/06/2016
Apraxia

1pv | Talktools, Hki

16/03/2016
Feeding Therapy

16.03 – 17.03.2016 2pv | Terapeija, Hki

21/10/2015
Oral Placement Therapy 2

21.10 – 22.10.2015 2pv | Terapeija, Hki

19/10/2015
Oral Placement Therapy 1

19.10 – 20.10.2015  2pv | Terapeija, Hki

18/03/2015
Teaching functional Speech to non-verbal Inviduals with Behavior Problems

18.03 – 19.03.2015 2pv | Terapeija, Hki

14/12/2014
Ensiapu 1

2pv | SPR, Helsinki

10/09/2014
TAIKE -multimediatyöpaja

1pv | KVL, Hki

05/03/2014
Taike -käyttöönottokoulutus

05.03 – 06.03.2014 2pv | kvl Hki

15/03/2013
Puhe jumissa -änkyttävän lapsen puheterapia

1pv | Sanamaailma, Vantaa

06/02/2013
Autismin kirjo -mihin olemme menossa

1pv | VKS, Vaaasa

14/12/2012
Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriöissä

1pv | Sanamaailma, Vantaa

16/03/2012
Syömisongelmien kuntoutus alle kouluikäisillä

1pv | Sanamaailma, Vantaa

10/02/2012
Kosketusvihjeet

1pv | Sanamaailma, Vantaa

21/10/2011
Väreillä puhe paremmaksi

1pv | Sanamaailma, Vantaa

22/09/2011
Satakieliseminaari

22.09 – 23.09.2011 2pv | Satakieliohjelma, Kokkola

12/09/2011
Miten ohjaan kommunikaatiokansion käyttöä

1pv | Kehitysvammaliitto, Helsinki

17/12/2010
Elämänlaatu mittarit Harri Sintonen 16-17D

1pv | Terapeija, Espoo

16/08/2009
Viittomakommunikaation erikoistumisopinnot

16.08.2009 – 07.05.2010 30 op | humak, Helsinki

24/04/2009
Case-koulutus syömisen ongelmiin liittyen

1pv | Suomen CP -terapiayhdistys, Helsinki

07/10/2008
Dyspraksian kuntoutus

1pv | Puheterapeuttien kustannus, Tampere

25/09/2008
Satakieliseminaari

25.09 – 26.09.2008 2pv | Satakielioh jelma, Mikkeli

24/09/2008
MED-EL: Building Bridges to Better Communication

1pv | Medel, Mikkeli

11/06/2008
Vinkkipuheen jatkokurssi

11.06 – 12.06.2008 4h | LapCi ry, Helsinki

18/04/2008
Foniatrinen koulutuspäivä

1pv | Helsinki

03/04/2008
Audiologian päivät

03.04 – 04.04.2008 2pv | Audiologian yhdistys, Turku

02/04/2008
Viittomakielen alkeisjatkokurssi

31.01. – 03.04.2008 16h | Espoon viittomakieliset, Espoo

16/02/2008
Vinkkipuheen peruskurssi

16.02. – 17.02.2008 2pv | LapCi ry, Jyväskylä

14/02/2008
"On musiikin aika"

1pv, Satakieliohjelma, Helsinki

16/01/2008
Nopea piirroskuvakommunikaatio

4h, Kahvakeskus Espoo

24/11/2007
Ensiapu 1

SPR, Helsinki

24/09/2007
Satakieliohjelma: työnohjauksellinen koulutuspäivä puheterapeuteille

1pv, Seinäjoki

20/08/2007
Tukiviittoma-opetus (30h)

20.08 – 08.10.2007, Lapuan kaupunki

23/03/2007
"Kun lapsi ei keskity", ADHD -koulutus

Tervaväylän koulu, Oulu

26/02/2007
Seminaari

Kielen oppimisen perusta rakentuu vanhemman ja lapsen yhteistyöllä, Oulun yliopisto

01/02/2007
Dysfasia -koulutus (16h)

01.02 – 02.02.2007, Tervaväylän koulu, Oulu

29/01/2007
Seminaari

Kommunikaationäkö ja lapsen
toiminnallisen näön arviointi kommunikaatio-
menetelmiä valittaessa, Oulun yliopisto

19/01/2007
Kuvat ja struktuuri keskittymisen apuna

Tervaväylän koulu, Oulu

06/04/2006
Audiologina päivät: Kuulovikojen genetiikka

06.04 – 07.4.2006, Oulu

16/10/2005
Socrates Intensive Programme

16.08 – 28.08.2005, Oulun yliopisto

06/09/2005
Drama/Music/Art therapy -kurssi (36h)

University of Malta

Yhteydenotto

Puheterapeuttisi Johanna Antila Oy
044 567 9919
y-tunnus: 2673783-6
etunimi.sukunimi(at)netikka.fi
Harjukatu 35, 65230 Vaasa